Линейно-интерактивни UPS (Line-Interactive)
Линейно интерактивните UPS устройства са следващата стъпка в еволюцията. Те  служат предимно за неутрализиране на отклоненията в подаваното напрежение. На пазара тези машини се срещат още с обозначения като Single Conversion, Parallel on-line, Delta conversion и др.  За разлика от Off-Line устройствата, линейно интерактивните имат повече развити възможности, като филтриране  и наличие на доста по-ниски флуктоации на захранващото напрежение. Формата на изходното напрежение е доста по-близка до синусоида. Този тип устройства имат развита система за следене и контрол, като в класните модели е наличен и  допълнителен автотрансформатор и схема за регулиране на изходното напрежение.  Недостатъците им се коренят в голямата им прилика до Off- Line моделите, а именно във необходимо време за превключване. Все пак, тук то е редуцирано до 1-5 mS, а за разлика от Off- Line моделите, линейно интерактивните осигуряват много ефективно  филтриране на мрежовото захранване, както и схема за  следене и отстраняване на  пиковите нараствания или пропадания на напрежението. По този начин се елиминира един от недостатъците на Off-line, а именно нерегламентираните превключвания  при мигновени пикове или пропадания на напрежението в захранващата мрежа.  
При нормален режим на работа на Line-Interactive UPS устройствата, инвертора зарежда акумулаторните батериите, като по този начин при задействане на UPS-а имаме реверсиране на посоката на захранване. Това осигурява по-добър контрол и по-стабилни параметри на захранващото напрежение. Те са отлично решение за работа с чувствителна техника и критични приложения при условие, че максималното натоварване не превишава 2 kVA. Времето им за реакция при сривове е доста добро, цената малко по-висока,  а продължителността на автономната работа от 5 до 20 мин. 

UPS (Line-Interactive)

Подреди по