Онлайн непрекъсваеми токозахранващи устройства (On-line UPS)
Използващи технологията  на двойно преобразуване, тази група UPS устройства са познати още и с наименованието „активни UPS”  устройства.  UPS-ите с двойно преобразуване  регенерират напрежението постоянно, като изходните напрежение  с е напълно независимо от входното. Подходящи са за натоварване   от 2 kVA нагоре а над 5 кВА друг избор просто няма. Това именно са системите, които с пълно право могат да се наричат “източници на непрекъсваемо захранване”, тъй като могат да стабилизират мрежовото напрежение в непрекъснат режим, да го “изправят” и отново да го инвертират в променливо. Време за превключване от мрежа в захранване на батерии практически няма. Параметрите на изходното променливо напрежение към консуматора, като честота и стабилност на формата, са абсолютно независими от тези на захранващата мрежа., а синусоидалните криви на напрежението са без каквито и да е дефекти.  
Този тип устройства се използват за захранване на критична апаратура в области като телекомуникации, медицина,  центрове за данни, сървъри с бази данни и множество други високо отговорни  индустриални приложения.  
Основен недостатък на този тип устройства е високата им цена и по-ниската ефективност заради двойното преобразуване, както високите разходи за поддръжка. В търсене на решение за увеличаване на КПД, някои компании, като Eaton и HP предлагат хибридни решения, които са нарекли   Double Conversion On demand. По същество този тип устройства имат анализираща система, която следи параметрите на мрежовото напрежение  - т.е. дали те се вписват в предварително зададена рамка. Ако  всичко е наред, тогава устройството работи, като обикновен  Off-Line UPS, като по този начин осигурява много висока ефективност. Ако някой от параметрите излезе от рамката, тогава устройството се превключва в On-Line режим на работа. Тази схема е много гъвкава и осигурява високо КПД.

UPS (On-line)

Подреди по