Често задавани въпроси (FAQ)
?
Какво е номинален капацитет?

Количеството електричество, което може да се получи от акумулаторна батерия, когато към нея е свързан консуматор (товар). Разрядния капацитет на акумулаторната батерия е величината показваща количеството електричество, което може да отдаде при разряд, докато пада на напрежението на батерията достигне определена граница. В съвременните сравнителни тестове се взима период от 20часа, в който се измерва количеството електричество, което отдава акумулатора, без напрежението на електродите му да спадне под 10,5V. За пример от акумулаторна батерия с капацитет 7 Аh ще може да се черпи ток с големина 1А в продължение на 7 часа.

?
Какво е номинално напрежение?

Номиналното напрежение е напрежението измерено между електродите на батерията, когато към нея не е свързан консуматор (товар). При акумулаторните батерии номиналното напрежение е 12 V. Напълно заредената акумулаторна батерия има напрежение 13.2 V – 12.9 V. Батерии с напрежение  под 12.35 V трябва да бъдат заредени.

Ако имате проблем или въпрос свързан с предлаганите от нас продукти или услуги и не намирате
неговото решение сред изброените по-горе, ще се радваме да се свържете с нас